Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Leveringsbetingelser

1. ALMINDELIGT:
​Nedenstående salgsbetingelser gælder, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale og anses for bindende ved købers accept af MF Security Solutions’ tilbud.

2. TILBUD:
​Er gyldig i 30 dage. Leveringstider er opgivet efter MF Security Solutions’ bedste skøn. Ret til ændringer i tryksager, tegninger mv. forbeholdes.

3. ORDRER:
​Modtages, bekræftes og udføres såvel leveringsmæssigt som prismæssigt under forbehold for force majeure og andre forhold som MF Security Solutions ikke er herre over.

4. LEVERINGSTIDEN:
​Regnes fra den dato ordren og alle nødvendige oplysninger er indgået til MF Security Solutions. MF Security Solutions påtager sig under ingen form for erstatningspligt for forsinket levering, ligesom forsinket levering ikke berettiger køber til annullering af ordren.

5. AFTAGELSE AF UDSTYR:
​Køber skal senest 7 dage efter MF Security Solutions’ meddelelse om, at udstyret er klar til levering, træffe bindende aftale om forsendelse eller aflevering. I modsat fald forbeholder MF Security Solution sig retten til at opbevare udstyret for købers regning. Udstyret betragtes da som leveret og betaling for leverancen er forfalden. Forsendelsen sker for kundens regning.

6. BETALING:

​Med mindre andet er aftalt skal betaling foretages til MF Security Solutions forud for levering af de bestilte varer. På faktura findes oplysninger til brug for betaling. Der kan ikke anvendes andet indbetalingssted end
​MF Security Solutions.​​

7. PRISER:
​Er, hvor ikke andet foreligger, angivet som nettopriser, ekskl. installation, merværdiafgift og evt. andre offentlige afgifter og gebyrer.

8. SERVICE/VEDLIGEHOLDELSE:
​Inden for en periode af 12 måneder fra levering/installation udbedres uden beregning alle fejl og mangler ved fabriks-nyt udstyr, der skyldes materiale eller fabrikationsfejl.

Reparation foretages af MF Security Solutions indenfor normal arbejdstid og omfatter såvel materialer som arbejdsløn. Ydelsen omfatter ikke transport og evt. forsendelse. Evt. løn for arbejde udenfor normal arbejdstid betales af køber. Skader på udstyret opstået som følge af ikke forskriftsmæssig brug eller tilslutning dækkes ikke. Erstatning for driftstab, avancetab, tidsspilde og andet indirekte tab ydes ikke. Det påhviler køber at dokumentere, at udstyret er under garanti enten i form af kopi af faktura eller følgeseddel.

9. PRODUKTANSVAR:

​Forvolder et af MF Security Solutions’ leveret apparat skade, er MF Security Solutions kun ansvarlig, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af MF Security Solutions. Der hæftes dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.​​

​kvalitet og godservice

​Hvorfor vælge os?

Står du med en konkret opgave du har brug for hjælp til, eller ønsker du rådgivning og sparring?

Tyverialarm

Tyverialarm til dit hjem eller virksomhed.

Videoovervågning

Sikrer beskyttelse og ro i sindet.

Vagtarbejde

Sikkerhed af højeste prioritet.

SAMARBEJ​DE MELLEM MF SECURITY SOLUTIONS & MARKETENDERIET

I mere end 10 år har vi haft fornøjelsen af at arbejde sammen med MF Security omkring servicevagter til en stor del af vores firmaarrangementer på Marketenderiet. Uanset om det er Michael eller nogle af hans medarbejdere, så oplever vi altid et højt serviceniveau med høflige vagter med fingeren på pulsen.


THOMAS NIELSEN

Marketenderiet

Nordic Event Management

SAMARBEJDE MELLEM
​MF SECURITY SOLUTIONS

Da jeg tilbage i 2014 skulle finde den korrekte partner på video overvågning til Urban House, faldt valget på MF Security Solutions. Urban House er et stort hotel med plads til over 1000 gæster, så det var derfor vigtigt at finde en partner, der ikke kun udførte opgaven, men som også kunne vejlede og rådgive fra start til slut. MF har vist sig at være den perfekte samarbejdspartner for Urban House, der er altid hurtig respons på service og support og systemet bliver vedligeholdt helt perfekt. Kan klart anbefale MF til disse store opgaver i fremtiden – pris og service hænger virkelig godt sammen.


THOMAS BAGGER

Generel Manager Urban House

MF Security Solutions: Top sikkerhed siden 2001. Skræddersyede løsninger. Kundeorienteret service.

Har du spørgsmål?

Ring til os via +45 32 117 117 herunder eller send en mail til mail@mfsecurity.dk

Mf Security Solutions

CVR​: 25904087

Baldershøj 24 C st. 2635 Ishøj

Klik her for rutevejledning