Brandalarmer

ABA anlæg er et automatisk brandalarmanlæg. Det vil sige, at det automatisk giver alarmafgivelse til brandvæsenet hvis detektorer påvirkes. Et varslingsanlæg vil derefter starte en akustisk sirene, så en evakuering kan påbegyndes.

Tekniske installationer som et ABA-anlæg, skal altid udføres efter aftale med den pågældende kommunens brandvæsen.

Grunden til at man har ABA brandalarmanlæg er, for at advare personer, som opholder sig i bygningen, allerede ved brandes begyndelse. At kunne tilkalde særligt uddannet personale, som kan være med til at begrænse branden og som omtalt at kunne tilkalde brand- og redningsberedskabet.

Derudover kan ABA anlæget eventuelt aktivere andre sikringssystemer såsom varslingsanlæg, brandventilationsanlæg og slukningsanlæg.

Fordelen ved sådan et brandalarmanlæg er, at man kan opdage branden tidligt og at det nedsætter risikoen for personskader, værdier og i værste tilfælde død.

Brand- og redningsberedskabet bliver tilkaldt øjeblikkeligt og omfanget af brandskaderne kan oftest reduceres. Dette medfører endvidere typisk en lavere forsikringspræmie.